Bulan rajab adalah salah satu bulan haram yang mulia, namun tidak ada amalan khusus padanya

Bulan Rajab Adalah Salah Satu Bulan Haram Yang Mulia, Namun Tidak Ada Amalan Khusus Padanya

🌏 Bulan Rajab merupakan salah satu dari empat bulan haram yang Allah subhanahu wa ta’ala muliakan, sebagaimana firmanNya:

📖 “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi (menganiaya) diri kalian dalam bulan yang empat itu.” [At-Taubah: 36]

📕Rasulullah ﷺ menyebutkan bahawa empat bulan haram tersebut adalah:
1⃣ Dzulqa’dah,
2⃣ Dzulhijjah,
3⃣ Muharram, dan
4⃣ Rajab

Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim رحمه الله dari sahabat Abu Bakrah رضي الله عنه.

☝🏼Dinamakan bulan haram kerana kemuliaan dan kehormatan bulan tersebut melebihi bulan-bulan yang lain, sehingga pada bulan-bulan ini Allah haramkan peperangan, kecuali jika musuh (orang-orang kafir) yang lebih dahulu memulai penyerangan terhadap kaum muslimin.

🌿 Tentang firman Allah subhanahu wa ta’ala di atas, “Maka janganlah kalian menzalimi (menganiaya) diri kalian dalam bulan yang empat itu”,

✅ Sebahagian mufassirin menjelaskan bahawa pada dasarnya perbuatan zalim dan segala bentuk kemaksiatan -bila saja dan di mana saja dikerjakan- itu merupakan dosa dan kemungkaran yang besar, namun ketika Allah mengkhususkan penyebutan larangan berbuat zalim pada bulan-bulan haram yang empat sebagaimana ayat di atas, menunjukkan bahawa:

❗️Kezaliman dan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tersebut DOSANYA BERLIPAT KALI GANDA dibandingkan jika dilakukan pada bulan-bulan yang lain.

⚠️ Walaupun bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan haram yang memiliki nilai kehormatan dan kemuliaan, namun umat Islam TIDAK DISYARI’ATKAN untuk mengkhususkan bulan tersebut dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu atau mengadakan ritual-ritual khusus yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ.

⛔️ Bahkan mengkhususkan bulan tersebut dengan amal ibadah tertentu -seperti Solat Raghaib, Puasa Rajab, menyembelih haiwan, dan lainnya- merupakan KEBID’AHAN dan KEMUNGKARAN yang ternyata telah dianggap baik oleh sebahagian (besar) umat Islam. Wal ‘Iyadzubillah.

🌼 Benar bahawasanya solat, puasa, dan menyembelih haiwan merupakan amalan baik lagi mulia yang dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wata’ala. Namun sekali lagi, kalau amalan-amalan tersebut dikhususkan pada bulan Rajab dengan kaifiyah dan tata cara tertentu, maka pelakunya telah menyelisihi petunjuk dan bimbingan Nabi ﷺ.

✅ Perlu kita ketahui bahawa salah satu sebab terjadinya ini semua adalah tersebarnya hadits-hadits yang lemah (dha’if) dan bahkan tidak sedikit yang palsu (maudhu’) terkait dengan bulan Rajab ini di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak dapat dipungkiri bahawa hadits-hadits yang dha’if dan maudhu’ itu memberikan peranan yang cukup besar dalam mendorong dan membangkitkan semangat umat Islam untuk beramal di bulan yang ketujuh dalam kalendar hijriyah ini.

🌠📝📡 Majmu’ah Manhajul Anbiya

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 http://telegram.me/thoriqussalaf

Leave a Reply

Your email address will not be published.